Przypominamy, że 17 czerwca 2022 r. to w naszej szkole dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu, jak zawsze, organizowane są zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III w godzinach od 8.00 do 13.00.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zgodnie z obowiązującym prawem – zostały ustalone na początku roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

                                                                                                                      Dyrekcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *