Kontakt

Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
ul. Przysuska 4
26-415 Klwów
tel. 0486710036  (Sekretariat)
e-mail: zssklwow@klwow.pl

 

Dyrektor
mgr Edyta Sobczak
V-ce Dyrektor
mgr Małgorzata Kopczyńska
Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Radtke
iod@klwow.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Klauzula informacyjna2022 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status