Patron szkoły

Nadanie imienia Lotników Polskich Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie i Publicznemu Gimnazjum  w Klwowie to wielki zaszczyt, duma, a także wyzwanie  i odpowiedzialność dla całej społeczności szkolnej. Postaci patronów będą integrować uczniów, rodziców i nauczycieli, wzbogacać tradycje szkoły oraz nadadzą indywidualną tożsamość. Otwiera to również doskonałe możliwości do poszerzenia naszych działań w ramach Programu Wychowawczego Szkoły. Nadanie imienia to pomoc w kształtowaniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku.

Wybór patrona nastąpił w dniu 12 marca 2012 roku zgodnie z przewidzianymi procedurami         i  harmonogramem działań. Po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły okazało się, że spośród pięciu kandydatów na patrona (Lotnicy Polscy, Mikołaj Kopernik, Oskar Kolberg, Wojsko Polskie, Henryk Sienkiewicz) większość głosów uzyskali Lotnicy Polscy.  

Ludzie od wielu stuleci marzyli o lataniu. Pasję tę udało się im zrealizować dopiero w początkach XX wieku, kiedy to w roku 1903 dokonano pierwszego kontrolowanego przelotu maszyną napędzaną silnikiem. Od tego momentu datuje się gwałtowny rozwój zainteresowania maszynami latającymi – ich produkcją i wykorzystaniem w celu, zarówno, cywilnym jak i wojskowym.

Polskie tradycje lotnicze sięgają I wojny światowej i oddziałów powietrznych wchodzących    w skład „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości  w listopadzie 1918 roku rozpoczął swą działalność pierwszy organ kierowniczy krajowego lotnictwa, czyli Sekcja Żeglugi Napowietrznej przy Departamencie Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych. Budowano lotniska, zaczęły powstawać pierwsze jednostki lotnicze o charakterze bojowym.

Cenny wkład w lotnictwo sportowe wnieśli wówczas Stanisław Wigura i Franciszek Żwirko, którzy w sierpniu 1932 roku zwyciężyli w międzynarodowych zawodach lotniczych Challenge 1932. Wigura był także współtwórcą nowoczesnych konstrukcji samolotowych, między innymi słynnego RWD, nazwanego tak od nazwisk jego konstruktorów (inż. Rogalskiego, Wigury i Drzewieckiego).

Niewątpliwie chlubną kartą lotnictwa polskiego był udział naszych pilotów w walce przeciwko niemieckiej Luftwaffe podczas powietrznej bitwy o Anglię w 1940 roku. Polskie dywizjony odznaczyły się wówczas niezwykłą odwagą, poświęceniem i zdumiewającą skutecznością w starciach z samolotami wroga. Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, powiedział o nich: „Nigdy w dziejach wojen tak liczni, nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym”.
Dokonania polskich pilotów i konstruktorów do dziś budzą na całym świecie uznanie i podziw. Były to główne argumenty, które skłoniły nas do wyboru „Lotników Polskich” na patrona naszej szkoły, ale nie jedyne.

W historii polskiego lotnictwa nasza miejscowość ma także swoją kartę – 3 maja 2009 roku uroczyście odsłonięto w Klwowie  Pomnik  Lotników Polskich poległych w obronie Ojczyzny. Postument ten upamiętnia wszystkich poległych w obronie Ojczyzny,  a w szczególności starszego sierżanta strzelca samolotowego Karola Macierzyńskiego, urodzonego 31 października 1915r.   w Klwowie, który zginął 29 grudnia 1944r. pod Mereticami na Słowacji podczas ostatniego lotu ze zrzutami dla Armii Krajowej.  Pomnik to samolot Iskra TS 11 – dar Dowódcy Sił Powietrznych Kraju generała broni pilota Andrzeja Błasika i stojąca przed nim kamienna tablica pamiątkowa.

W pobliżu naszej miejscowości, w Nowym Mieście nad Pilicą przez wiele lat funkcjonowała jednostka wojskowa i lotnisko, do końca 2000 roku stacjonował tu 47 Szkolny Pułk Śmigłowców, Obecnie nowomiejskie lotnisko jest nieczynne, ale istnieje i dynamicznie rozwija się lotnisko   w oddalonym o 40 km Radomiu

Lotnisko na Sadkowie w Radomiu  powstało w roku 1927, niedługo potem rozpoczęły się też szkolenia  w nowoutworzonej Eskadrze Szkolnej Pilotów, przemianowanej w 1935 roku na Szkołę Pilotów Rezerwy, a w 1937 roku – Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Po przerwie wymuszonej działaniami II wojny światowej, szkolenia lotnicze powróciły do Radomia – w roku 1951 założona została Oficerska Szkoła Lotnicza nr 5, a w 1958 roku utworzono 60 Lotniczy Pułk Szkolno – Bojowy. W wyniku reorganizacji na bazie tej ostatniej szkoły powstał w roku 2000 Ośrodek Szkolenia Lotniczego, przekształcony w roku 2011 na 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego.

Nie tylko loty ćwiczebne i szkolenia podchorążych odbywają się na radomskim niebie. Radom stał się miejscem kojarzonym z Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show, które odbywają się tu od roku 2000, i niezmiennie przyciągają tysiące pasjonatów samolotów i akrobacji lotniczych. Atrakcją pokazów są lotnicy z całego świata, a także piloci z utworzonego w roku 1969 w Radomiu wojskowego zespołu akrobacyjnego „Biało – Czerwone Iskry” (dawna nazwa „Rombik”) oraz kontynuującego tradycję radomskiego pilotażu grupowego zespołu „Orlik”.

„Lotnicy Polscy” – obecni w historii od przeszło stu lat – kojarzeni są z takimi cechami jak: miłość do ojczyzny, odwaga, honor, odpowiedzialność, oddanie i koleżeństwo.

Właśnie te cechy chcemy wpajać naszym uczniom poprzez:

  • spotkania z pilotami cywilnymi i wojskowymi, konstruktorami, pracownikami Portu Lotniczego Radom S.A., miłośnikami lotnictwa, itp.

  • organizowanie pokazów filmów i wystaw poświęconych lotnikom polskim;

  • zbieranie i upowszechnianie informacji o lotnisku na Sadkowie, życiu i pracy lotników, dokonaniach znanych pilotów, samolotach, itp.

  • dbanie o pamięć żołnierzy – lotników (składanie kwiatów i  zniczy przy pomniku);

  • wycieczki do miejsc poświęconych lotnikom (na przykład pod Pomnik Lotnika i Pomnik Lotników Polskich oraz Cmentarz Powązkowski w Warszawie; Tablicę pamiątkową   w Kościele Garnizonowym i Pomnik Zasłużonych Lotników Ziemi Radomskiej przy jednostce wojskowej w Radomiu);

  • wycieczki do muzeów (na przykład Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie);

W ten sposób uczniowie poznają sylwetki lotników. Dzięki spotkaniom z ludźmi związanymi  z lotnictwem mają oni okazję rozwinąć własne zainteresowania i pasje, poznać „od podszewki” tajniki zawodów, które być może będą chcieli w przyszłości wykonywać. Drogę taką wybrali już niektórzy nasi absolwenci.

Poprzez realizację wspólnych projektów związanych z takim patronem uczniowie uczą się współpracy i zaangażowania, rozwijają w sobie wartości, takie jak szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność, szczerość i oddanie. Dbają o kultywowanie tradycji narodowych, szanują historię i pamiętają o ludziach, którzy oddali swe życie za ojczyznę.

Mamy nadzieję, że patron zbiorowy, jakim są „Lotnicy Polscy”, będzie stanowił dla uczniów trwały wzór do naśladowania, a wielość sylwetek „ludzi nieba” będzie dla nich pomocą w wyborze własnej życiowej drogi.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status