EWAKUACJA I SPOTKANIE Z DRUHAMI OSP

25.10.2021 r. o godz. 9.00, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły usłyszeli alarm ewakuacyjny. Wszyscy, którzy przebywali w tym czasie w budynku, musieli go niezwłocznie opuścić. Była to próbna ewakuacja, w której uczestniczyli Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Przysusze mł. bryg. mgr inż. Radosław Dyl oraz druhowie strażacy z OSP w Klwowie. Po sprawnej ewakuacji uczniowie wysłuchali prelekcji przybyłego gościa na temat ważności prawidłowej ewakuacji w czasie zagrożenia. Następnie odbył się pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu druhów z OSP w Klwowie. Uczniowie obserwowali, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz ułożyć osobę nieprzytomną, zapewniając jej bezpieczeństwo. Zostali zapoznani z podstawowym sprzętem strażackim wykorzystywanym podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.  Druh Krzysztof Dudek uświadomił dzieciom, że każdy może zostać strażakiem i zachęcał do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.