Lista dzieci  przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w  Klwowie na  rok szkolny 2023/2024 (z uwzględnieniem wyników rekrutacji uzupełniającej)

lista dzieci przyjętych

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status