DZIEŃ WOLNY

Przypominamy, że 28  kwietnia  oraz 2 maja to w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach,  jak zawsze, organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8.00 do 13.00.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Podczas zajęć z edukacji wczesnoszkolnej i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych uczniowie klasy I wykorzystują pomoce zakupione w ramach rządowego programu #LaboratoriaPrzyszłości. Budowali już różne modele korzystając z klocków Junior GeoStix i klocków ZOMETOOL Platonic Solids. Uczyli się nawlekać guziki, a na kwietniowych zajęciach dowiedzieli się, że guziki to bardzo dobry sposób na naukę kodowania. Pierwszoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z odkodowaniem wyrazu, który był tytułem wiersza. Dużo radości sprawiło im także ułożenie liczb zgodnie z usłyszanymi od nauczyciela poleceniami. Korzystając z pomocy zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości uczniowie uczą się i bawią, rozwijają swoje umiejętności i nabywają nową wiedzę.

UDZIAŁ W AKCJI – „ŻONKILE”

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile” upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie z klas VIII na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie zapoznali się z  historią wybuchu powstania, obejrzeli reportaż wyprodukowany przez Muzeum POLIN oparty na motywach książki Hanny Krall – ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz  film ,,Muranów – dzielnica Północna”.

Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali papierowe żonkile, które zamieszczono na  specjalnie na ten temat przygotowanej tablicy.

Agnieszka Kośka

KAPANIA SPOŁECZNA „JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY” W NASZEJ SZKOLE!

5 kwietnia  2023 r. po raz drugi w naszej szkole przeprowadzona została kampania społeczna realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod hasłem” Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Udział w spotkaniu wzięło około 80 uczniów
z klas III-V.

Spotkanie zainaugurowała Pani Edyta Sobczak– Dyrektor ZSS w Klwowie witając przybyłych gości i uczniów. Następnie uczniowie przedstawili krótki występ przygotowany pod opieką Pani Anny Kopczyńskiej i Pani Beaty Zagaj-Szymczak. Pani Marta Domańska koordynator projektu oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która zwróciła uwagę jak ważna jest poprawa bezpieczeństwa i nauka odpowiednich zachowań w ruchu drogowym. Udział w spotkaniu wzięli: Pan Marcin Ciężkowski – Dyrektor WORD w Radomiu, Pan Piotr Papis- Wójt Gminy Klwów oraz Pan Piotr Reguła. Pan Tomasz Sotowski, Pan Marcin Rajkowski pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Pani Elżbieta Małek, Pani Greta Gutkowska przedstawicielki MSCDN w Radomiu, Pani Katarzyna Czubak i Pan Artur Milczarski pracownicy Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Pani Magdalena Kalniuk, Pani Katarzyna Szymańska przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy zawierające elementy odblaskowe dla siebie

i najbliższej rodziny oraz mieli możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekazywanej przez specjalistów. Program spotkania zawierał dwa panele w formie interaktywnego wykładu z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na rowerowym torze przeszkód przygotowanym przez pracowników WORD. Trzeci panel poprowadzili pracownicy MSCDN, którzy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz okularów  VR.

Świadomość związana z bezpieczeństwem na drodze, przepisami ruchu drogowego, jest bardzo ważna. Spotkanie miało na celu jej poszerzenie, a wiemy, że przez praktykę najlepiej dotrzeć do dzieci i młodzieży.

POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

W dniu 12 kwietnia obyły się w Odrzywole Powiatowe Biegi Przełajowe,
w których liczna grupa uczniów naszej szkoły brała udział. Trasa przebiegała
w pięknej scenerii lasu. Młodzi sportowcy rywalizowali w kategoriach dziewcząt  i chłopców ze szkołami z powiatu przysuskiego.

Czołowe miejsca zajęli:

Maja Dobrodziej z klasy VIIIb – II miejsce

Wiktoria Zasowska z klasy VIIIb – III miejsce

Amelia Idzikowska z klasy VI – III miejsce

Awans do kolejnego etapu w Jedlińsku wywalczyli również:

dziewczęta: G. Nowak, P. Szymańczak, N. Tyniec, I. Kędzierska, D. Śledź,
M. Pietraszewska, M. Piejak,  Z. Jaźwiec, K. Oracz,  Z. Gocół, A. Piejak,

chłopcy: K. Śledź, K. Kopytowski, M. Dygant, B. Lerka, J. Reguła, J. Grzegorczyk,
S. Gmyrek, Sz. Wójcik.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status