Bezpieczne wakacje:)

20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie  odbyło się spotkanie uczniów z sierżantem sztabowym Robertem Kępą  i sierżantem sztabowym Arturem Bednarczykiem pracownikami Posterunku Policji w Odrzywole.  Celem  spotkania było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród uczniów w czasie wakacji, wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa.  Funkcjonariusze Policji przypomnieli naszym uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowego przejścia przez jezdnię, omówili sytuacje zachowania się w kontakcie z obcą osobą, przypomnieli  zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w domu i na podwórku. Przestrzegli uczniów przed korzystaniem  z niestrzeżonych kąpielisk, organizowaniem  zabaw w niebezpiecznych miejscach. Przypomniane zostały numery alarmowe, gdzie należy dzwonić w razie potrzeby pomocy.