WARSZTATY DLA RODZICÓW

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przysusze zostaną zorganizowane warsztaty dla rodziców, ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

 

Warsztaty będą się odbywały się w dwóch grupach, w poniedziałki i wtorki o godz. 17.00.

Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na dzień 07.06.202 r. i 08.06.2020 r.

 

Zainteresowani rodzice powinni zgłaszać się telefonicznie bezpośrednio do Poradni na

nr telefonu: 48 6753927, do dnia 28.05.2021 r.

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W dniu 17 maja 2021 r. odbędą się konsultacje dla Rodziców
w godz. 15.30-16.30.

17 maja 2021 r. – powiadomienie Rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego 2020/2021.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Tydzień ulgi” organizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oznacza to, że między 17 a 21 maja uczniowie nie będą mieć sprawdzianów i kartkówek w szkole.

Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Zdaniem pomysłodawców, tydzień ulgi od sprawdzianów pomoże uczniom  w powrocie do nauki stacjonarnej. Powrót do szkół to dla dzieci z jednej strony radość, z drugiej zaś lęk związany z koniecznością ponownego nawiązania relacji z nauczycielami i sprostania ich wymaganiom. By zaradzić tym problemom Instytut Psychologii UJ organizuje „Tydzień ulgi”.

Instytutu Psychologii UJ (https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi)

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA OD 17 MAJA 2021 R.

Szanowni Państwo!
Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. Poz. 824) od dnia 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII będą mieli zajęcia w tzw. systemie hybrydowym, czyli naprzemiennie: stacjonarnie w szkole i zdalnie w domu.  Uczniowie tych klas będą przychodzili do szkoły co drugi dzień, tj.:

Dzień Klasy uczące się w szkole
17 maja 2021 VIII, VIIa, VIa
18 maja 2021 IV, VIIb, VIb
19 maja 2021 VIII, VIIa, VIa
20 maja 2021 IV, VIIb, VIb
21 maja 2021 VIII, VIIa, VIa
24 maja 2021 IV, VIIb, VIb
25, 26, 27 maja 2021 EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
28 maja 2021 VIII, VIIa, VIa

Uczniowie będą mieli zapewnione dowozy, wg harmonogramu obowiązującego we wrześniu 2020 r. (w załączeniu) oraz możliwość korzystania z obiadów, na które należy zapisać się w pierwszym dniu stacjonarnego pobytu w szkole.

Zasady dotyczące pobytu uczniów w szkole zostaną przekazane   późniejszym terminie, po opublikowaniu wytycznych MEiN, GIS i MZ

Oddział przedszkolny i klasy I – III od 4 maja  uczą się stacjonarnie w szkole.

W dniach 25 – 27 maja odbywać się będą zgodnie z planem egzaminy dla uczniów klasy VIII, w tych dniach –  w celu zapewnienia optymalnych warunków egzaminacyjnych – w szkole nie są prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla pozostałych uczniów, szkoła zapewnia wówczas jedynie zajęcia opiekuńcze.

Zgodnie z ustaleniami władz od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy powinny wrócić do pracy stacjonarnej.

 

Dyrektor

Edyta Sobczak

 

HARMONOGRAM PRZYWOZÓW I ODWOZÓW 17 maja 2021