AKADEMIA UCZNIOWSKA

Nasze gimnazjum od trzech lat bierze udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej pt „Akademia Uczniowska”, w którym w ramach szkolnych kół naukowych realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w ponad 300 szkołach gimnazjalnych za pomocą skutecznych programów kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i zajęciach szkolnych kół naukowych, co zaowocuje lepszymi wynikami w nauczaniu.

Podczas zajęć gimnazjaliści  w niewielkich grupach planują i przeprowadzają, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe, w tym projekty wzajemnego nauczania. Nauczyciele są przygotowywani do prowadzenia szkolnych kół naukowych na specjalnie opracowanych w tym celu szkoleniach internetowych i stacjonarnych.

W projekcie biorą udział pierwsze, drugie i trzecie klasy gimnazjum. W tym roku w naszej szkole prowadzone jest 1 Szkolne Koła naukowe:

  • Fizyka –  Anna Kopczyńska

Akademia uczniowska obejmie ponad 300 gimnazjów i około 35 tysięcy gimnazjalistów w pięciu województwach: dolnośląskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i śląskim. Program realizowany jest w latach 2009-2014, nabór szkół chętnych do wzięcia udziału w Akademii uczniowskiej został zamknięty w 2010r.

Akademia uczniowska obejmuje swoimi działaniami całą szkołę – dzięki współpracy dyrektorów, nauczycieli i uczniów staramy się zmienić nie tylko metodykę nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ale również stosunek uczniów do przedmiotów ścisłych. Do projektu zapisane są nauczyciele z naszej szkoły:

  • Matematyka – Izabela Niemirska

  • Chemia – Małgorzata Kopczyńska

  • Fizyka –  Anna Kopczyńska

  • Biologia – Urszula Papis

 

CEO finansuje dodatkową pracę nauczycieli prowadzących szkolne koła naukowe, a także dostarczy szkołom uczestniczącym w programie zestawy odczynników do prowadzenia eksperymentów i mikroskopy laboratoryjne. Uzupełnieniem uczniowskich kół naukowych są wycieczki edukacyjne do ośrodków akademickich, w ramach których finansowane są koszty przejazdu oraz opieka nauczycielska dla uczniów.

Uczniowie z różnych województw, zajmujący się tym samym zagadnieniem, będą mieli możliwość współpracowania ze sobą online, dzielenia się pomysłami  i tworzenia wspólnych projektów.  Eksperymenty, obserwacje i projekty wykonane przez uczniów są prezentowane na forum szkoły a poszczególne etapy pracy dokumentowane są na uczniowskich blogach.

Wszystkim uczniom życzymy świetnych pomysłów do tworzenia doświadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *