Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT

W Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie realizowany był projekt  językowy,

pt.: „Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT”.

Projekt został napisany w ramach Programu English Teaching stworzonego w 2000 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która była jednocześnie fundatorem Programu. Od sierpnia 2002 r. krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem Programu było wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

Dofinansowanie zostało otrzymane po rozstrzygnięciu konkursu grantowego Small Grants, mającego na celu wybór najlepszych projektów promujących i wspierających naukę języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Wniosek do konkursu został napisany przez nauczycieli języka angielskiego z Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, panią Karolinę Głuch i Barbarę Ogińską.

W naszej szkole projekt był skierowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem projektu było przybliżenie uczniom krajów anglojęzycznych, ich kultury, geografii, historii, tradycji, nauczenie ich otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur. Projekt zakładał także pokazanie uczniom w jaki sposób  mogą samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł, rozwijać umiejętność współpracy w grupie oraz zespole. Uświadomienie im, że język angielski jest żywym językiem używanym przez miliony ludzi na świecie, którego znajomość stwarza wiele możliwości.

Zajęcia były głównie realizowane przy pomocy komputerów z dostępem do internetu, nie zapominając jednocześnie o tradycyjnych metodach nauki. Uczniowie wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez native speaker’a języka angielskiego z użyciem tablicy interaktywnej w ramach współpracy ze szkołą językową. Odbyły się także wyjazdy na przedstawienia i warsztaty w języku angielskim, również poprowadzone przez rodowitych Brytyjczyków.

Uczniowie dokumentowali swoje postępy oraz udział w projekcie m.in. w gazetce wydawanej przez nich samych oraz na stronie internetowej naszej szkoły. Ponadto dzięki otrzymanemu dofinansowaniu szkoła została zaopatrzona w atrakcyjne pomoce do nauki języka angielskiego oraz wzbogacona została biblioteczka anglojęzyczna.

W celu zaprezentowania umiejętności językowych i teatralnych uczniowie przygotowali przedstawienie w języku angielskim pt. „Little Red Riding Hood”, a także wzięli udział w różnego rodzaju konkursach, w których zdobywali atrakcyjne nagrody sponsorowane przez wydawnictwa językowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *