Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLWOWIE

w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: Oliwia Wójcik

Z – ca przewodniczącej: Maria Cichocka

Skarbnik: Zofia Podkowińska

Sekretarz: Kamil Michalski

Opiekun SU: Szymon Głuch

Regulamin SU