Kontakt

Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
ul. Przysuska 4
26-415 Klwów
tel. 0486710036  (Sekretariat)
e-mail: zssklwow@klwow.pl

 

Dyrektor
mgr Edyta Sobczak
V-ce Dyrektor
mgr Małgorzata Kopczyńska
Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Radtke
iod@klwow.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Klauzula informacyjna2022