OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i III b gimnazjum zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany: „Ojczyzna to ziemia i groby”. Słowa te przypisywane są Ferdynandowi Fochowi, a parafrazowało je wielu sławnych ludzi, także Józef Piłsudski. Postanowiliśmy poszukać śladów przeszłości na cmentarzu grzebalnym w Klwowie. Okazało się, że jest tam wiele zabytkowych nagrobków, w większości zaniedbanych. Uporządkowaliśmy je, oczyściliśmy i odczytali niektóre z zatartych inskrypcji. Odkryliśmy tablice nagrobną Dzieci „burmistrza miasta Klwowa” z 1839 r., czyli materialny dowód na jego miejską przeszłość. Poszukiwaliśmy także informacji o ludziach, którzy leżą w zabytkowych grobach. Niestety, w dostępnych nam źródłach, odnaleźliśmy jedynie  wzmianki o Ludwiku Ligenzie Świdzińskim.

Ponadto uczniowie z Sadów uporządkowali groby żołnierzy na ich cmentarzu.

Drugim efektem naszej pracy jest prezentacja multimedialna, w której udokumentowaliśmy swoje działania. Wystarczy kliknąć link.

https://prezi.com/pspnsumojll0/ojczyzna-to-ziemia-i-groby/

Efekty projektu możemy także obejrzeć klikając w poniższy link – „100 lat historii naszych okolic w fotografii”.

http://prezi.com/lz3xcybxnwb-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Uczniowie klas VII i IIIb

z nauczycielkami języka polskiego