OPEROBUS

PROJEKT „OPEROBUS – wszystkie drogi prowadzą do WOK”

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zważywszy na to, że: Warszawska Opera Kameralna, z siedzibą w Warszawie (03-933) przy ul. Obrońców 31, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Warszawska, realizuje zadanie ze środków budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „OPEROBUS – wszystkie drogi prowadzą do WOK” w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Strony postanowiły nawiązać współpracę z Szkołą Podstawową im. Lotników Polskich w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów w zakresie organizacji grup widzów na wybrane spektakle w siedzibie Warszawskiej Opery Kameralnej.

Spektakl i warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Poprzedzony jest półgodzinnymi warsztatami prowadzonymi przez pedagogów teatru. Panie przybliżą kulisy spektaklu i funkcjonowania samej opery, opowiedzą, jak zachować się w trakcie opery, jakimi prawami rządzi się to miejsce, zorganizują konkurs ze znajomości oglądanej sztuki.

W tym roku warsztaty objęły klasy VII szkoły podstawowej i IIIB gimnazjum. W Warszawskiej Operze Kameralnej obejrzeli operetkę pod tytułem „ Zamek na Czorsztynie”.

Zamek na Czorsztynie. Opera komiczna  Karola Kurpińskiego.

Przedstawienie opowiada historię miłości Bojomira i Wandy, przeplataną figlami duszków zamkowych i staropolskimi tańcami . Akcja dzieje się w starym zamczysku, w którego okolicy krążą opowieści o pojawiającym się tu duchu pewnej białogłowy. W operze więcej jednak jest zabawy niż strachu i nikt poza służącym rycerza Bojomira niczego się nie boi. Postaci opery to rycerz Bojomir, jego giermek Nikita, Wanda, jej ojciec Dobrosław i służka Łucja. Pojawią się także dwa roztańczone chochliki, a z nimi polonez i mazur. Całości towarzyszy zespół kameralny i oprawa multimedialna.

Premiera tej „komedyoopery” odbyła się blisko 200 lat temu, 5 marca 1819 roku. Jej autor, Karol Kurpiński był cenionym kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organizatorem życia muzycznego w Polsce pod zaborami. Skomponował 29 oper, liczne utwory kameralne, znakomity koncert klarnetowy, wiele pieśni i utworów chóralnych. Jego bogata twórczość przesiąknięta jest polskością, wartościami narodowymi i patriotycznymi. Jednocześnie jako dyrygent Teatru Narodowego popularyzował repertuar europejski. Najbardziej znaną i często wykonywaną jego pieśnią jest Warszawianka, odnosząca się do Powstania listopadowego 1830 roku.

Beata Tomczyk

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status