OPEROBUS

PROJEKT „OPEROBUS – wszystkie drogi prowadzą do WOK”

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zważywszy na to, że: Warszawska Opera Kameralna, z siedzibą w Warszawie (03-933) przy ul. Obrońców 31, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Warszawska, realizuje zadanie ze środków budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „OPEROBUS – wszystkie drogi prowadzą do WOK” w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Strony postanowiły nawiązać współpracę z Szkołą Podstawową im. Lotników Polskich w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów w zakresie organizacji grup widzów na wybrane spektakle w siedzibie Warszawskiej Opery Kameralnej.

Spektakl i warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Poprzedzony jest półgodzinnymi warsztatami prowadzonymi przez pedagogów teatru. Panie przybliżą kulisy spektaklu i funkcjonowania samej opery, opowiedzą, jak zachować się w trakcie opery, jakimi prawami rządzi się to miejsce, zorganizują konkurs ze znajomości oglądanej sztuki.

W tym roku warsztaty objęły klasy VII szkoły podstawowej i IIIB gimnazjum. W Warszawskiej Operze Kameralnej obejrzeli operetkę pod tytułem „ Zamek na Czorsztynie”.

Zamek na Czorsztynie. Opera komiczna  Karola Kurpińskiego.

Przedstawienie opowiada historię miłości Bojomira i Wandy, przeplataną figlami duszków zamkowych i staropolskimi tańcami . Akcja dzieje się w starym zamczysku, w którego okolicy krążą opowieści o pojawiającym się tu duchu pewnej białogłowy. W operze więcej jednak jest zabawy niż strachu i nikt poza służącym rycerza Bojomira niczego się nie boi. Postaci opery to rycerz Bojomir, jego giermek Nikita, Wanda, jej ojciec Dobrosław i służka Łucja. Pojawią się także dwa roztańczone chochliki, a z nimi polonez i mazur. Całości towarzyszy zespół kameralny i oprawa multimedialna.

Premiera tej „komedyoopery” odbyła się blisko 200 lat temu, 5 marca 1819 roku. Jej autor, Karol Kurpiński był cenionym kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organizatorem życia muzycznego w Polsce pod zaborami. Skomponował 29 oper, liczne utwory kameralne, znakomity koncert klarnetowy, wiele pieśni i utworów chóralnych. Jego bogata twórczość przesiąknięta jest polskością, wartościami narodowymi i patriotycznymi. Jednocześnie jako dyrygent Teatru Narodowego popularyzował repertuar europejski. Najbardziej znaną i często wykonywaną jego pieśnią jest Warszawianka, odnosząca się do Powstania listopadowego 1830 roku.

Beata Tomczyk