WARSZTATY DLA RODZICÓW

W  okresie od listopada do lutego odbywają się w naszej szkole warsztaty dla rodziców w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Poznanie umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania, relacji, dialogu oraz pogłębia więzi między rodzicami a dziećmi.
Warsztaty prowadzone są przez Panie psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przysusze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *