WARSZTATY DLA RODZICÓW

W  okresie od listopada do lutego odbywają się w naszej szkole warsztaty dla rodziców w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Poznanie umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania, relacji, dialogu oraz pogłębia więzi między rodzicami a dziećmi.
Warsztaty prowadzone są przez Panie psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przysusze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status