ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY

W marcu wśród uczniów klas III odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadzane były w dwóch osobnych grupach, podczas których dzieci poznały podstawowe czynności, których wykonanie może przywrócić zdrowie lub uratować życie osobie poszkodowanej.

Uczniowie poznali prawidłowe procedury zachowania się w sytuacji gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. Przypomnieli sobie podstawowe numery alarmowe oraz zasady wzywania pomocy. Wiele emocji wzbudziły ćwiczenia z zakresu układania poszkodowanego we właściwej pozycji oraz wykonywanie resuscytacji na fantomie. Dzieci pod nadzorem nauczyciela oraz kilku uczennic z klas VIII mogły wykazać się praktyczną znajomością udzielania pomocy.

Była to doskonała lekcja, której celem było przekazanie i utrwalenie  jakże istotnej wiedzy i umiejętności.

Agnieszka Kośka

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W 2023 roku Dniem Bezpiecznego Internetu ogłoszono 7 lutego z hasłem przewodnim „Działajmy razem DBI2023”, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały, aż do końca marca. W naszej szkole działania, którymi objęci byli nie tylko uczniowie ale także rodzice, zgłoszone zostały jako inicjatywa lokalna do Polskiego Centrum Programu Safer Internet i również rozłożone były w czasie od początku lutego do 17 marca. W ramach zajęć z informatyki uczniowie klas III – VIII brali udział w lekcjach prowadzonych online przez wyżej wymienionych organizatorów i partnerów DBI2023. Ponadto uczniowie klasy II i III uczestniczyli w kursie „Internetowa Szkoła Słonia Spacjusza”, który prowadzony był na platformie OSE IT. Problematyka bezpieczeństwa w sieci poruszana była podczas różnych zajęć, w  różnej formie we wszystkich klasach. Działania zakończyliśmy grą terenową związaną tematycznie z wiedzą o komputerach i internecie, przygotowaną i przeprowadzoną przez uczniów klasy VIIIa pod kierunkiem wychowawcy. Gra przebiegała w dwóch grupach wiekowych: klasy I – IV i V – VIII. Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół, który grał o nagrodę dla klasy. W kategorii I – IV wygrał zespół z klasy IV, a w kategorii V – VIII wygrał zespół z klasy VIIIb.

                                                                                             Koordynator lokalnych działań

                                                                                                     Izabela Stańczykowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status