Przypominamy, że 31 października 2022 r. to w naszej szkole dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu,  jak zawsze, organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8.00 do 13.00.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zgodnie z obowiązującym prawem – zostały ustalone na początku roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Dyrekcja