AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tradycyjnie jak co roku uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do udziału w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja była skierowana głównie na promowanie poszanowania środowiska oraz ograniczenia wytwarzanych odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Działaniom edukacyjnym towarzyszyła cała gama działań pokrewnych. Uczniowie z poszczególnych klas wykonali plakaty związane z ochroną środowiska, które zostały wyeksponowane na tablicach. Ogłoszono również międzyklasowy konkurs na najciekawsze zabawki, przedmioty wykonane z surowców wtórnych, które cieszyły się dużym zainteresowanie wśród całej społeczności szkolnej, ponieważ uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Dodatkowo każda klasa przez wyznaczony tydzień dbała o ład i porządek w szkole i terenie wokół szkoły.

Anna Kopczyńska

Agnieszka Kośka

Halina Dwornik