AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tradycyjnie jak co roku uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do udziału w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja była skierowana głównie na promowanie poszanowania środowiska oraz ograniczenia wytwarzanych odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Działaniom edukacyjnym towarzyszyła cała gama działań pokrewnych. Uczniowie z poszczególnych klas wykonali plakaty związane z ochroną środowiska, które zostały wyeksponowane na tablicach. Ogłoszono również międzyklasowy konkurs na najciekawsze zabawki, przedmioty wykonane z surowców wtórnych, które cieszyły się dużym zainteresowanie wśród całej społeczności szkolnej, ponieważ uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Dodatkowo każda klasa przez wyznaczony tydzień dbała o ład i porządek w szkole i terenie wokół szkoły.

Anna Kopczyńska

Agnieszka Kośka

Halina Dwornik

Informujemy, że aktualne kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów dostępne są w bibliotece szkolnej.

WPŁATA NA RZECZ RADY RODZICÓW

Szanowni  Rodzice,

Rada Rodziców ZSS w Klwowie ustaliła, iż w roku szkolnym 2021/2022 opłata na rzecz rady rodziców wynosi 40 zł. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Z zebranych środków zakupujemy dla uczniów miedzy innymi nagrody, dyplomy, drobne artykuły wykorzystywane w ciągu roku, pomoce dydaktyczne oraz organizujemy uroczystości szkolne m. in zabawę choinkową.
Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Pieniądze można wpłacać:

1. W sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

2. Na konto bankowe:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie
Bank Spółdzielczy w Przysusze F. w Klwowie

10 9145 1095 3401 0873 2000 0001

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Z poważaniem,
Sekretariat  ZSS w Klwowie

SPOTKANIE POLICJANTA Z UCZNIAMI ZSS W KLWOWIE

6 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z sierż. szt. Konradem Dobroniem policjantem Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.