WARSZTATY TEATRALNE Z TADEUSZEM CHUDECKIM

W ramach przygotowań do konkursu recytatorskiego poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbyły się warsztaty teatralne, w których wzięła udział klasa IV ZSS w Klwowie pod opieką nauczycielki Beaty Tomczyk, a poprowadził je aktor – Tadeusz Chudecki.

W 100. rocznicę urodzin wybitnego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił go jednym z patronów roku 2021. Choć poeta zginął podczas Powstania Warszawskiego w wieku zalewie 23 lat, pozostawił po sobie niemały dorobek. Już w czasie wojny opublikował cztery tomiki, a w sumie na jego twórczość składa się kilkaset wierszy, kilkanaście poematów i około dwudziestu opowiadań.

Po roku od przemiłych spotkań z aktorami warszawskich teatrów – w ramach projektu            „Z Mickiewiczem po Soplicowie” – mogliśmy powtórnie wziąć udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez  Pana Tadeusza Chudeckiego.  Aktor znany z seriali Korona królów, Osiecka, Klan, użyczający swego głosu w dubbingu m.in. Jan Paweł II: Nie lękajcie się – jako Stanisław Dziwisz, swoje liczne zdolności zaprezentował ucząc nas technik modulacji głosu, dykcji, zachowania na scenie. Zrozumieliśmy, jak ważne jest właściwe odczytanie sensu recytowanego tekstu,  uruchomienie wyobraźni. Od dzisiaj „malachitowa łąka morza” nie będzie dla nas nic niemówiącym cytatem, ale oczyma wyobraźni  dostrzeżemy falujące pod dotykiem wiatru zielone połacie traw podobne do morskich fal. Wiemy już, że recytując, musimy skupić się na widzu, nawiązać z nim kontakt wzrokowy, spowodować, by każdy siedzący na widowni miał wrażenie, że mówimy właśnie do niego i jest dla nas ważny.

Pan Tadeusz Chudecki okazał się również dobrym psychologiem, bo doskonale umiał wskazać nasze zalety i charakteryzujące nas zachowania.  Spotkanie miało także aspekt wychowawczy, gdyż prowadzący zwrócił uwagę na  znaczenie  wzmocnienia pozytywnego we wzajemnych, koleżeńskich relacjach, życzliwy stosunek do  sukcesów ale i potknięć  koleżanek i kolegów próbujących swoich sił w aktorskim rzemiośle. Wielokrotnie wybuchające salwy śmiechu były dowodem na to, że wszyscy ucząc się, jednocześnie dobrze się bawili. Mamy nadzieję na rychłe kolejne spotkania.

Beata Tomczyk

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Dzień 24 maja to ważna data w kalendarzu naszej szkoły. W tym dniu wypada Święto Patrona Szkoły. „Lotnicy Polscy” kojarzeni są z takimi cechami jak: miłość do ojczyzny, odwaga, honor, odpowiedzialność, oddanie i koleżeństwo. To cechy charakteru, które nasi uczniowie – wzorem patronów – mają nadzieję kształtować u siebie.

Z tej okazji uczniowie klasy 7b w imieniu całej szkolnej społeczności złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem „PAMIĘCI LOTNIKÓW POLSKICH POLEGŁYCH W OBRONIE OJCZYZNY” oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu. Ponadto, w ramach konkursu, uczniowie klas starszych wykonali prezentacje multimedialne związane z wybranymi postaciami patronów szkoły, zaś uczniowie klas młodszych modele samolotów i plakaty związane z lotnictwem.

Prezentacja „Znani Polscy Lotnicy” (załącznik poniżej), która wygrała konkurs została wykonana przez uczniów klasy VIa. Uczniowie mieli ją okazję obejrzeć podczas spotkań z wychowawcami. A rezultaty pracy klas młodszych dostępne w zakładce „galeria” możemy także podziwiać na szkolnym korytarzu, gdzie znajduje się wystawka wykonanych przez nich samolotów oraz prac plastycznych.

Podczas zajęć z wychowawcą młodsi uczniowie obejrzeli także prezentację do popularnej książki Adama Bahdaja „Pilot i ja” oraz nauczyli się piosenki „Jestem pilotem”. Starsi zaś, zapoznali się z filmem „Dywizjon 303 – Filmowa lekcja historii”.

ZNANI POLSCY LOTNICY

WARSZTATY DLA RODZICÓW

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przysusze zostaną zorganizowane warsztaty dla rodziców, ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

 

Warsztaty będą się odbywały się w dwóch grupach, w poniedziałki i wtorki o godz. 17.00.

Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na dzień 07.06.202 r. i 08.06.2020 r.

 

Zainteresowani rodzice powinni zgłaszać się telefonicznie bezpośrednio do Poradni na

nr telefonu: 48 6753927, do dnia 28.05.2021 r.

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W dniu 17 maja 2021 r. odbędą się konsultacje dla Rodziców
w godz. 15.30-16.30.

17 maja 2021 r. – powiadomienie Rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego 2020/2021.