Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Bajki i ich mali bohaterowie towarzyszą nam od najmłodszych lat. Bawią nas, pomagają poznać prawdę o świecie i oswajają dziecięce lęki, a czasem stają się wzorem do naśladowania. Są niezapomnianą częścią naszego dzieciństwa. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest więc wspaniałą okazją, by ponownie przypomnieć sobie naszych ulubionych bohaterów.

Dzisiaj proponuję przypomnieć sobie ,,Calineczkę” H. Ch. Andersena – jedną z najpiękniejszych opowieści dla dzieci.
Tekst utworu i audiobooka znajdziesz w serwisie wolnelektury.pl https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/calineczka/

Możesz również obejrzeć bajkę https://www.youtube.com/watch?v=0qXinoRG_XM
i spektakl teatralny online, udostępniony przez TV Łańcut. https://www.youtube.com/watch?v=r_2VJKlCNNw

Konkurs na najciekawszą zakładkę do książki rozstrzygnięty!!!

Biblioteka szkolna wraz z nauczycielem plastyki w październiku zorganizowała konkurs na najciekawszą zakładkę do książki. Konkurs plastyczny adresowany był do uczniów klasy VIa i VIb, a celem jego było: odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie sprawności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i świadomości poszanowania książek. W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Każdy z uczestników wykonał przepiękną zakładkę. Wybór okazał się bardzo trudny. Uwzględniając wkład pracy, oryginalność i estetykę wyróżniono 4 prace.

Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicy bibliotecznej oraz stronie biblioteki.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i gratulujemy laureatom konkursu!

Agnieszka Kośka i Katarzyna Wójcik