Zebrania z Rodzicami

Szanowni Rodzice,

Na dzień 6 listopada 2020r. zaplanowane zostały śródsemestralne spotkania z wychowawcami  mające na celu przekazanie Państwu informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu Waszych dzieci.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i formą pracy szkoły, a także z faktem, że oceny i uwagi o uczniach są dostępne dla rodziców na bieżąco w dzienniku Librus informuję, że zgodnie z ustaleniami, wszyscy nauczyciele są do Państwa dyspozycji w dniu 6 listopada w godzinach: klasy I – IV od 13.30 do 14.30, klasy VI – VIII od 14.30 do 15.30. Możecie się Państwo kontaktować telefoniczne (tel. do szkoły: 48 6710036), poprzez wiadomości w Librusie, lub – w przypadku zaistnienia  potrzeby osobistej konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły po uprzednim ustaleniu godziny spotkania z wychowawcą.

Z wyrazami szacunku

                                                                                                   Edyta Sobczak – dyrektor szkoły