JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI? – WEBINAR DLA RODZICÓW

W dniu 30 października 2020 r. w godzinach od 20.00 do 21.30 odbędzie się bezpłatny webinar dla rodziców na temat „JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI?”. Podczas spotkania przekazane będą informacje o tym:

– jak nauczyć dzieci bezpiecznie korzystać z Internetu,

– jak chronić wizerunek dzieci w sieci,

– jak rozpoznać cyberuzależnienie i gdzie szukać pomocy dla dziecka.


Spotkanie poprowadzi dr Joanna Zabłocka-Skorek.

Aby wziąć udział w webinarium należy zapisać się pod poniższym linkiem:

https://tiny.pl/74bb2

Zachęcamy do wzięcia udziału

Podziękowania za udział w ,,Narodowym Czytaniu”

W ostatnim czasie biblioteka naszej szkoły wzbogaciła się w wyjątkowy egzemplarz ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego. Jest to egzemplarz okolicznościowy wraz z autografem oraz oficjalnym podziękowaniem od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział szkoły w akcji „Narodowego Czytania”. Książka będzie miłą pamiątkę i z pewnością wzbogaci księgozbiór biblioteki szkolnej.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach od IV do VIII szkoły podstawowej.

Uczniowie tych klas będą uczyć się zdalnie realizując zajęcia według dotąd obowiązującego planu. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami za pośrednictwem platformy TEAMS – uczniowie zostali przygotowani do korzystania z niej. Część zajęć odbywać się będzie on-line, do pozostałych nauczyciele prześlą uczniom materiały za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Obowiązkiem uczniów jest codzienne logowanie się do dziennika, pobieranie przesłanych materiałów i odsyłanie zleconych prac oraz uczestniczenie w zapowiedzianych lekcjach on-line. Brak kontaktu ze strony ucznia w dniu zajęć nauczyciele będą odnotowywać jako nieobecność. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji zajęć jest posiadanie komputera z dostępem do internetu.

Uczniowie klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego będą uczyć się w szkole na dotychczasowych warunkach, kuchnia szkolna pracuje normalnie, przywozy i odwozy będą realizowane wg. obowiązującego harmonogramu (o ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco).

Z wyrazami szacunku

Edyta Sobczak – dyrektor szkoły