UROCZYSTE PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Pasowanie na czytelnika to uroczyste przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. To ważne wydarzenie w naszej szkole miało miejsce w dniu 11 stycznia 2022 r. Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem biblioteki, jej regulaminem oraz zasadami wypożyczania oraz dbania i szanowania książek.

Następnie złożyli przysięgę czytelnika – uroczyście przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Na zakończenie świeżo pasowani czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.

 

Agnieszka Kośka

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 zebranie z Rodzicami odbędzie się 17 stycznia 2022 r. na platformie Teams. Rodzice logują się używając danych do logowania uczniów.

Kl. I-III godz. 13.30

Kl. IV-VIII godz. 15.00

Wyniki klasyfikacji dostępne są w dzienniku elektronicznym Librus.

Przypominamy, że 7 stycznia 2022 r. to w naszej szkole dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu, jak zawsze, organizowane są zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III w godzinach od 8.00 do 13.00.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zgodnie z obowiązującym prawem – zostały ustalone na początku roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Dyrekcja