Rozstrzygnięcie Konkursu „English-Speaking Countries in a Nutshell

W marcu w naszej szkole odbył się Szkolny konkurs z języka angielskiego „English-Speaking Countries in a Nutshell”.  Uczniowie mogli wykazać się znajomością kultury krajów anglosaskich. Test rozwiązywali online za pomocą narzędzia Forms. Konkurs, chociaż w niecodziennej formie, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Jak co roku, nagrody na konkurs przekazały wydawnictwa językowe Oxford University Press oraz Macmillan Education. Za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!     

Śródsemetralne zebranie z Rodzicami

Śródsemetralne zebranie z Rodzicami odbędzie się 9 kwietnia 2021 r. (piątek)

Klasy I – IV – 13.30 – 14.30,

Klasy VI – VIII – 14.30 – 15.30.

Wychowawcy klas prześlą przez dziennik Librus szczegółowe informacje dotyczące możliwych form kontaktu.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, pragniemy złożyć wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom Służby Zdrowia podziękowania za ofiarną i trudną pracę na rzecz chorych i potrzebujących pomocy zwłaszcza w czasie pandemii.

Społecznego znaczenia i wartości Państwa pracy nie da się w żaden sposób przecenić. Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem i obowiązaniem a ludzie, którzy podejmują się tej misji, zasługują na najwyższe uznanie.

Składamy Państwu życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości i cierpliwości w codziennej pomocy w ratowaniu i dbaniu o zdrowie innych.

Niech życzliwość i wdzięczność Pacjentów towarzyszy Wam każdego dnia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie ZSS w Klwowie

Konkurs czytelniczy – rozstrzygnięty!

W marcu wśród uczniów klasy VIII odbył się konkurs dotyczący znajomości utworu Arkadego Fiedlera –  ,,Dywizjon 303”. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Głównym celem  konkursu była promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży. Zainteresowani uczniowie w wyznaczonym czasie rozwiązywali test online, który sprawdzał ich znajomość lektury. Test składał się z 25 pytań, za których poprawne rozwiązanie uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Konkurs, chociaż trudny, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i gratuluję laureatom konkursu.

Agnieszka Kośka

Z okazji Świąt Wielkanocy

składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten szczególny okres

będzie czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku

i prawdziwej radości.

Niech Ten, który powstał z grobu,

wzmocni wiarę, rozpali miłość,

niech stanie się źródłem pokoju,

szacunku i wzajemnego zrozumienia.

Wesołego Alleluja!!