Przypominamy, że 15 października 2021 r. to w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach,  jak zawsze, organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8.00 do 13.00.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zgodnie z obowiązującym prawem – zostały ustalone na początku roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Dyrekcja

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ustanowione w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Patronką akcji została wybrana Joanna Porazińska – wybitna pisarka.

Tradycyjnie, jak co roku, nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody tego święta. W tym dniu we wszystkich klasach, na wybranych lekcjach, uczniowie czytali lub słuchali wybranej przez siebie lektury. W klasach IV- VIII uczniowie czytali samodzielnie, a w klasach młodszych czytał im nauczyciel. Dodatkowo w grupie przedszkolnej i klasach I-III odbyły się zajęcia biblioteczne połączone z czytaniem, interpretacją plastyczną oraz zabawami związanymi z czytanymi lekturami.

Agnieszka Kośka

WYNIKI KONKURSU

We wrześniu w ramach udziału naszej szkoły w akcji ,,Sprzątanie Świata” odbył się międzyklasowy konkurs na wykorzystanie surowców wtórnych.

Celem konkursu było: podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, promowanie zachowań proekologicznych a także rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej.

Uczniowie wykazali się niezwykłą wyobraźnią i kreatywnością.  Wykonali wspaniałe przedmioty, zabawki, ozdoby z różnych, ogólniedostępnych  surowców wtórnych.

Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach, a komisja miała ,,twardy orzech do zgryzienia”. Po długich negocjacjach ostatecznie wyłoniono zwycięzców.

Kategoria klasy 0- III

  1. miejsce – klasa I
  2. miejsce – klasa IIb
  3. miejsce klasa III i IIa

Kategoria klasy IV- VIII

  1. miejsce – klasa V
  2. miejsce – klasa VIIb
  3. miejsce klasa VIIIa

Wyróżnienie – klasy VIIIb i VIIa

Agnieszka Kośka, Anna Kopczyńska

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Nadeszła jesień a wraz z nią coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka. W tym roku 27 września uczniowie z klas I-III oraz przedszkolaki z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawczyniami wybrali się do pobliskiego gospodarstwa rolnego, gdzie mieli okazję posłuchać o historii zbioru ziemniaków, poznać pracę rolnika oraz świetnie się bawić. Oprócz zbierania ziemniaków uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkurencjach sportowych oraz jedli pyszne, pieczone ziemniaki. Na koniec wszyscy uczniowie wykonali pracę plastyczną „Ziemniakiem stemplowane”.